vcl 0

Likapa (Yaban Mersini) Faydaları

Likapa (Yaban Mersini) Faydaları Yaban mersini, likapa, mavi yemiş olarak bilinen bu meyve sağlık açısından incelendiğinde pek çok hastalık ve sağlık sorunu için ilaç niteliği taşımaktadır. Sahip olduğu faydaların yer aldığı yazıda yaban mersiniyle...

Yaban mersini 0

Dertlere Deva Yaban Mersini

Dertlere Deva Yaban Mersini Teknolojinin gelişmesi bazı olumlu ve olumsuz koşulları da beraberinde getirmiştir. Bu olumsuz koşullar arasında verebileceğimiz en net örnek hastalıklardır. Yalnız teknoloji kaynaklı değil, gerek doğuştan gerek başka yollarla bulaşan hastalıklar...

Likapa (Yaban Mersini) Yaygın Kullanım Alanları 1

Likapa (Yaban Mersini) Yaygın Kullanım Alanları

Likapa (Yaban Mersini) Yaygın Kullanım Alanları Likapa ya da yaygın adıyla yaban mersini yüksek miktarda antioksidan içermekte ve çok farklı amaçlara hizmet edecek şekilde kullanılmaktadır. Taze meyve olarak kullanımı, Tek başına ya da diğer...

Likapa (V. myrtillus)’nın Bitkisel Özellikleri ve Yetişme Şartları 0

Likapa (V. myrtillus)’nın Bitkisel Özellikleri ve Yetişme Şartları

V. myrtillus tam güneşalan, nemli ve asitli topraklıyerlerde mükemmel bir gelişmegösterir. Kısmen gölge yerlerde de yetişebilir. Gölge miktarının artmasıile çiçek sayısıazalır ve meyve miktarıdüşer. V. mytrillus’un yetiştiriciliği yapılacak yer en azından yarımgün güneşalmalıdır. V....

TRABZON YÖRESİNE AİT YABAN MERSİNİ(Vaccinium myrtillus L .)’NİN HPLC İLE FENOLİK YAPISININ AYDINLATILMASI VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 0

TRABZON YÖRESİNE AİT YABAN MERSİNİ(Vaccinium myrtillus L .)’NİN HPLC İLE FENOLİK YAPISININ AYDINLATILMASI VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

TRABZON YÖRESİNE AİT YABAN MERSİNİ(Vaccinium myrtillus L .)’NİN HPLC İLE FENOLİK YAPISININ AYDINLATILMASI VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan: Gıda Mühendisi Ayşe YILDIZ Tez Danışmanı :Prof. Dr. Atalay SÖKMENTrabzon Özet Yapılan çalışmada Trabzon’un Sürmene ilçesinden...

Kefir ve yaban mersini

Kefir ve yaban mersini

Son yıllarda arastırıcılar, üreticiler ve tüketiciler probiyotik ve prebiyotik ürünlereyönelmistir. Bu ürünlerden birisi de kefirdir. Kefir, Kafkas dagları orijinlidir ve giderekgünümüzde yaygınlasmaktadır. sveç, Norveç, Danimarka ve Almanya’da yüksekmiktarda tüketilmekte ve ayrıca Yunanistan, Avusturya, Brezilya...

Kefir ve yaban mersini meyvesinin dondurmanın fizikokimyasal,duyusal ve mikrobiyolojik özellikleri üzerine etkileri

Kefir ve yaban mersini meyvesinin dondurmanın fizikokimyasal,duyusal ve mikrobiyolojik özellikleri üzerine etkileri

Bu çalısmada, kefir ve yaban mersini meyvesinin dondurmanın fizikokimyasal,duyusal ve mikrobiyolojik özellikleri üzerine etkileri arastırılmıstır. Kefir dondurmasıüretiminde 4 farklı oranda (%0, %15, %30 ve %45) yaban mersini pulpu ve 4 farklıoranda (%0, %15, %30...

Yaban Mersinli Yoğurt Denemelerinde “L”Değeri

Yaban Mersinli Yoğurt Denemelerinde “L”Değeri

Hunter renk sisteminde L degeri aydinlik ve karanligin (0: Siyah, 100: Beyaz) birölçüsüdür. Depolama süresince deneme yogurt örneklerinin L degerleri Tablo 13’ degörüldügü gibidir. Meyve ilavesi yapilmamis ve çesitli oranlarda meyve katilarakhazirlanmis olan örneklerin...

Yaban mersinli Yoğurt için Yaban Mersinin Hazırlanması

Yaban mersinli Yoğurt için Yaban Mersinin Hazırlanması

Dondurulmus halde depolanmis olan Yaban Mersini meyveleri bir gün öncedendondurucudan çikarilarak +4ºC’ ye alinmis ve 12 saat çözünmesi için bekletilmistir.Çözünmüs haldeki meyveler bir blender vasitasiyla 60 saniye hizli devirdeparçalandiktan sonra ince delikli bir elekten...

Yaban mersini meyvesi

Yaban mersini meyvesi

Arastirmada yogurda katilan Yaban Mersini, Rize ili, Ikizdere ilçesinde 700 mrakimda yetistirilmekte olan yüksek çali Yaban Mersini (Vaccinium coryumbosum L.)çesitlerinden alinmistir. Temmuz ayinda hasat edilerek 500 g’ lik kutulara konulanYaban Mersini meyveleri Ondokuz Mayis...

YOGURDUN FIZIKSEL, KIMYASAL VE DUYUSAL ÖZELLIKLERI ÜZERINE YABAN MERSINININ ETKISI

YOGURDUN FIZIKSEL, KIMYASAL VE DUYUSAL ÖZELLIKLERI ÜZERINE YABAN MERSINININ ETKISI

Bu çalismada farkli oranlarda yaban mersini meyvesi katkisinin yogurdun fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri üzerine etkisi arastirilmistir. Evaporasyon islemiyle yaklasik %15 kurumaddeye standardize edilen inek sütünden, dört farkli oranda (%0, %12.5, %25 ve %37.5)...

kültürü yapılan vacciniumlara Türkçe MAVİYEMİŞ diyoruz

kültürü yapılan vacciniumlara Türkçe MAVİYEMİŞ diyoruz

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından yazıldı 1996 yılında dağdaki yabani likapayı kültüre almak üzer çıktığım uzun soluklu yolda 2000 yılında İkizdereli Osman Nuri YILDIZ’ın katkılarıyla kültürü yapılan ve adına MAVİYEMİŞ dediğim üzümsü meyve yetiştiriciliğini...

Likapa nedir

Likapa nedir

Yaban Mersini ılıman iklim kuşağına adapte olmuş bir meyve türü olup botanik olarak gerçek üzümler gurubunda yer almaktadır. Ekonomik olarak kültürü yapılan Yüksek boylu Yaban mersini (highbush blueberries) (Vaccinium corymbosum), alçak boylu Yaban mersini...